Enjoy our events!

Donateur worden?

Wilt u donateur worden en hiermee J.E.L. steunen tijdens een van de evenementen die wij organiseren? Neem dan contact met ons op of vul het onderstaande donateursformulier in en lever deze in bij Jetze Heeres, Buorren 36.
Ook kunt u het formulier mailen naar info@jeugdevenementenlangweer.nl. Ook mag u natuurlijk een vrijwillige bijdrage storten op NL17RABO0305290274.

 

bedankt

volgende evenement